SHIP & CEE

bądź na bieżąco
SHIP & CEE 2018

W tym roku odbędzie się już 5 edycja konferencji! Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia oraz mediów społecznościowych!

Follow & share

Wyniki hoteli w regionie CEE w 2017 roku przekroczyły oczekiwania

Sty 18 2018

Wyniki hoteli w regionie CEE w 2017 roku przekroczyły oczekiwania

“Obecnie jesteśmy świadkami rozwoju konceptów hotelowych, nastawionych na pokolenie millenialsów. Kraje takie jak Republika Czeska, Węgry, Austria, Polska, zdobywają coraz większą popularność wśród generacji Y. W związku z rosnącą pozycją serwisu Airbnb w regionie Europy Środkowo – Wschodniej i brakiem związanych z nim regulacji prawnych, sektor hotelowy musi stawać się coraz atrakcyjniejszy dla odbiorców, żeby utrzymać poziom konkurencyjności. Przykładem mogą być tu Mama Shelter, który otworzy swój pierwszy kompleks w Pradze wiosną 2018 roku lub też Motel One obecny w Pradze, Salzburgu i Wiedniu. Rozwój marek lifestylowych pozostanie silnym trendem w nachodzących latach.

 

Wyniki hoteli w Europie Środkowej i Wschodniej w 2017 roku przekroczyły wszelkie oczekiwania. W głównych stolicach, takich jak Praga, Budapeszt, Warszawa i Sofia, odnotowano wzrost RevPAR powyżej 10,0% w porównaniu do YTD w październiku 2016 r. Rynek w Budapeszcie zanotował najwyższy wzrost, z 12,4% i 16,2% wzrostem odpowiednio dla ADR i RevPAR. Wynik osiągnięty w Pradze był napędzany 8,2%  wzrostem ADR, który wyniósł 88,5 EUR i spowodował wzrost RevPAR o 12,5%. Warszawa i Sofia kontynuowały swoją wzrostową tendencję i odnotowały wzrost odpowiednio o 11,2% i 9,4% ADR. W rezultacie ADR obu miast wynoszą powyżej 75,0 EUR, co powoduje wzrost o 14,0% i 14,8% RevPAR. W międzyczasie tempo wzrostu w Wiedniu jest niższe ze względu na stabilny ADR. W ciągu dziesięciu miesięcy średnia stopa wzrostu wynosi 0,5%.

 

W bieżącym roku krajem, który przeszedł największy wolumen transakcji, jest Polska. Dzięki transakcjom o wartości przekraczającej 365 mln EUR region cieszy się wzrostem zainteresowania inwestorów. Siła Polski wynika z posiadania kilku atrakcyjnych miast oprócz stolicy – Warszawy. Aglomeracje takie jak Wrocław, Gdańsk, Kraków, są uznawane za solidne rynki wtórne o silnych gospodarkach, a miasta takie jak Łódź i Lublin za wschodzące rynki. Nie ma wątpliwości, że do tej pory Polska była najlepiej radzącym sobie krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno pod względem wielkości inwestycji, jak i liczby transakcji. Wraz z silnym rozwojem branży hotelarskiej, generującej wysokie dochody, wzrośnie apetyt na inwestycje hotelowe zarówno wśród inwestorów zagranicznych, jak i lokalnych. Inwestorzy kierują swoje zainteresowanie ku dobrze zlokalizowanym  inwestycjom hotelowym i międzynarodowym markom.

 

W ostatnim dziesięcioleciu obserwowaliśmy wzrost inwestycji hotelowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wpływ na to miało nasycenie rynku w krajach Europy Zachodniej, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania. Ponadto, ze względu na brak dostępnego obszaru rozwoju i silną koncentrację hoteli w strategicznych miastach (tj. W Paryżu, Londynie i Berlinie), inwestorzy musieli ponownie rozważyć swoje cele. Kraje bałtyckie (Łotwa, Estonia i Litwa) oraz region CEE rozwijają się, ale wciąż istnieją obawy dotyczące stabilności i atrakcyjności turystycznej. Tak więc obszar Europy Środkowo-Wschodniej okazał się rynkiem dużych możliwości dla inwestorów. Zwłaszcza Czechy, Polska, Węgry i Austria przyciągają coraz więcej inwestorów. Podsumowując, obserwujemy wzrost dużych inwestycji o różnym przeznaczeniu, w których hotele zaczynają stanowić ich istotną część.”

 

David Nath, Head of CEE Hospitality Team at Cushman & Wakefield

0 Comments
Share Post
bluevine
anna.kruszewska@bluevine.pl
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.